Download Our Elan LCD Controller Datasheets


Elan


Elan EM65100
69COM/ 101SEG 4 Gray Level STN LCD Driver
Datasheet Version: 0.6 Download: EM65100_v0.6.pdf


Elan EM65168
80 COM/SEG LCD Driver
Datasheet Version: 1.0 Download: EM65168_v1.0.pdf


Elan EM65568
130COM/ 128SEG 4096 Color STN LCD Driver
Datasheet Version: 1.2 Download: EM65568_v1.2.pdf


Elan EPL09060
9 COM/ 60 SEG LCD Driver
Datasheet Version: 1.0 Download: EPL09060_v1.0.pdf


Elan EPL43102
43 Com / 102 Seg LCD Driver
Datasheet Version: 1.9 Download: EPL43102_v1.9.pdf


Elan EPL65132
65 COM / 132 SEG LCD Driver
Datasheet Version: 1.8 Download: EPL65132_v1.8.pdf


« Back to all controller datasheets